Jdi na obsah Jdi na menu
 


   

KURZ OBSLUH STAVEB. STROJŮ  ZAČÍNÁ 

7. 10. 2019 začíná nový kurz strojníků v Děbolíně 105 ve výcvikovém středisku od 8:00 hodin.

Kurz bude zaměřen na nakladače, rypadlo-nakladače, lopatová rypadla

17. 10. 2019 - strojnické zkoušky !!!

Další kurzy:

termín bude upřesněn

Od 9. 12. 2019 další kurz strojníků v Děbolíně 105, předpokládané zkoušky 19. 12. 2019. 

Informace ke kurzům tel: 728157622 nebo na emailu stadamec@seznam.cz

Termíny školení pro rok 2020 budou upřesněny

 

AKTUALITY:

Problematika strojnických průkazů se týká v návaznosti na vyhlášku č.77/65 Sb.,také traktorů kolových  s výkonem nad 36,8 kW,vybavených zařízením pro provádění zemních prací,nakládací lopatou,paletizačními vidlemi.takto vybavené traktory jsou používány v zemědělství, komunální služby, stavebnictví,silniční hospodářství, technické služby.V celé řadě případů nejsou řidiči proškoleni z Návodu na obsluhu a údržbu.Toto proškolení je nutné a ukládá to zaměstnavateli ZP č.262/2012,§103,odstavec 2.

 

Upozornění!

Od srpna  2016 je změněn doklad,Průkaz strojníka z listinné podoby do podoby řidičského průkazu,to znamená zalisovaný v umělohmotném obalu.U této průkazky není vyznačena část obsahující  opakované školení bezpečnosti. Ve spodní části přední strany průkazu je uvedena platná norma ČSN a ISO,podle které je prováděno školení a vydáván průkaz. Na základě uvedené  normy ČSN a ISO je tento průkaz uznáván ve státech EU.
 
Výměna průkazu stávajícího  je možná po předložení fotografie, starého průkazu a nebo  sdělení identifikačních dat žadatele. Cena vydání prostřednictvím školícího střediska 850.-Kč 
 

 

Pozor změna !!! U rypadlo nakladačů ( traktor-bagry ) bude vydán strojnický průkaz na dvě skupiny strojů a to, kolová rypadla a kolové nakladače.V průběhu tohoto kurzu je možné získat i stroj. průkaz na pásové rypadlo,za předpokladu praxe ze strojem.

 

Pozor rekvalifikace !!! Po dohodě s výcvikovým střediskem žádá uchazeč o rekvalifikaci přímo pracovní úřad, nejdéle 14 dní před zahájením kurzu. Potřebné tiskopisy na internetu nebo zašlu.

Po dohodě s výcvikovým střediskem je možné zajistit praktický výcvik pro zájemce ,kteří nesplňují podmínku 400 hod praxe.

 

Od 1.12.2010 na této adrese Děbolín 105 je schváleno nové výcvikové zařízení obsluh stavebních strojů.

Nové výcvikové zařízení bude zajišťovat výuku teoretickou a praktickou pro získání strojnického průkazu a bude zajišťovat opakované školení obsluh stavebních strojů.

Od roku 2007 kdy jsem složil zkoušky ve školícím středisku Gradua-CEGOS.s.r.o jsem oprávněn provádět školení obsluh stavebních strojů a to jak přípravu nových uchazečů tak provádět opakované školení které se provádí 1x za 2roky.Toto oprávnění se týká:

-dozery a traktory kolové nad 36,8kW

-dozery a traktory pásové

-speciální tahače stavebních mechanizmů

-lopatová rypadla pásová,automatická i kolová

-korečková rypadla

-korečková hlubidla

-drenážní frézy a rýhovače

-nakládací a vykládací stroje kolové a pásové nad 25,76kW(35k)

-autogrejdry a grejdrelevátor

-silniční válce

-kompresory s provozním tlakem 0,5 MPa a 300m3/h

- traktorové sněhové frézy

K získání strojnického průkazu musí každý uchazeč absolvovat předběžnou praxi.

-v současné době je možné zajistit i praktickou výuku uchazečů,zejména na nakladače a kolová rypadla.

 

-prostřednictvím autorizovaného střediska je možné zajistit pravidelné školení řidičů vysokozdvyžných vozíků.

 

                    Rozsah učiva : nový strojnický průkaz 54 hodin učiva ,60 hodin pro rypadlo nakladač

                    rozšíření trojnického průkazu 32 hodin učiva                                       

 Základním přepokladem vykonání kurzu je u nového strojnického průkazu 400 motohodin praxe, u rozšíření strojnického průkazu 200 hodin praxe.

opakové školení : výcvikové středisko bude provádět opakované školení v Děbolíně č.p. 105 a přímo u objednavatelů za použití didaktické techniky.Pokud bude počet účastníků vyšší než 4 nebude účtována doprava lektora. Upozorňuji že na prezenční listině z opakoveného školení by mělo být razítko lektora s uvedeným číslem lektorského oprávnění. V současné době se hodně diskutuje o strojnických průkazech zda jsou nutné nebo nejsou a zda nestačí pouze zaškolení.Zatím ale EU ani nikdo další nestanovil přesnou osnovu tohoto zaškolení a každý zaměstnavatel  vyžaduje po zájemcích o práci doklad o kvalifikaci.Jediným dokladem je tento strojnický průkaz.

další možnosti služeb : zajištění duplikátů průkazů strojníka

                                  registrace vojenských průkazů

                                  zaškolení na stroj - rozsah 8,5 hodiny

Zaškolení na stroj obsahuje detailní seznámení s návodem na obsluhu a údržbu stroje bezpečnost práce a technologii práce. Po zaškolení může obsluha se strojem pracovat pod dozorem zkušeného strojníka do dosažení plánovaného počtu motohodin praxe. Za školení je možné po dohodě provést u objednavatele.

Jakékoliv další infromace na kontaktní adrese a telefonu.

 

-kontakt:728157622

e-mail:stadamec@seznam.cz